THẺ TÀI TRỢ XÃ HỘI OVERTIME
NHẬN CƠ HỘI & ĐÓNG GÓP CỘNG ĐỒNGCÔNG NGHỆ TƯ DUY 6.0 OVERTIME
TỶ PHÚ BẢO TRỢ THÀNH CÔNG
LÀM 1 HƯỞNG 4 LÀ THỬ VIỆC
LÀM 1 HƯỞNG 10 LÀ CHUYÊN NGHIỆP
TƯ DUY CÓ NGHÌN KÊNH THU LÀ XUẤT CHÚNG


RƯỢU NGOẠI NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG CÓ CAM KẾT. THÀNH VIÊN OVERTIME ĐƯỢC TÀI TRỢ 100% CPTM

Dòng Rượu Vodka

Made in:

Hàng Chính Hãng Overtime Đã Kiểm Định Chất Lượng KCS & Cho Phép Đổi Trả

Giá tài trợ cptm dành cho HV Nội Bộ được gửi riêng (Email)

Dòng Rượu Vang

Made in:

Hàng Chính Hãng Overtime Đã Kiểm Định Chất Lượng KCS & Cho Phép Đổi Trả

Giá tài trợ cptm dành cho HV Nội Bộ được gửi riêng (Email)

Dòng Rượu Rum

Made in:

Hàng Chính Hãng Overtime Đã Kiểm Định Chất Lượng KCS & Cho Phép Đổi Trả

Giá tài trợ cptm dành cho HV Nội Bộ được gửi riêng (Email)

Dòng Rượu Gin

Made in:

Hàng Chính Hãng Overtime Đã Kiểm Định Chất Lượng KCS & Cho Phép Đổi Trả

Giá tài trợ cptm dành cho HV Nội Bộ được gửi riêng (Email)

Bộ Sưu Tập Quà TẾT 2023

Made in:

Hàng Chính Hãng Overtime Đã Kiểm Định Chất Lượng KCS & Cho Phép Đổi Trả

Giá tài trợ cptm dành cho HV Nội Bộ được gửi riêng (Email)

Dòng Rượu Whisky

Made in:

Hàng Chính Hãng Overtime Đã Kiểm Định Chất Lượng KCS & Cho Phép Đổi Trả

Giá tài trợ cptm dành cho HV Nội Bộ được gửi riêng (Email)