BÀI GIỚI THIỆU VỀ OVERTIME GROUP

——

“Overtime Group là Tập Đoàn Tài Trợ Xã Hội Quốc Tế một chiều (Chỉ Cho & Giúp Không Đòi Cảm Tạ), Có Sinh Mệnh Thiện Nguyện vĩnh viễn. Overtime Sở hữu sức mạnh nâng cấp trình độ xã hội thông qua điều hướng 6 Quy Luật Tự Nhiên, kiến tạo hạnh phúc cộng đồng văn minh & đặc biệt là Điều Duyên Thu Nhập Cao cho Thẻ An Sinh Xã Hội hoàn toàn miễn phí. Với năng lực Tài Trợ Xã Hội Lớn toàn dân, bổ trợ những Lợi Ích & Tài Sản nằm ngoài giá trị hiện có của các chủ thẻ ở thời điểm trước khi đăng ký, cấp công nghệ cao cả trong & ngoài vật chất có ứng dụng chuyên nghiệp trí tuệ nhân tạo AI & Công Nghệ Tư Duy Siêu Việt, tặng Máy Hút Khách Overtime tăng cấp số nhân lượng khách mới, Trao Quà Quý Free, Tập Huấn Quy Trình Đường Duyên Nhận Diện Cơ Hội, Chuyển giao công nghệ Thành Công vi diệu, Cấp quyền thụ hưởng 12 Lợi Ích Quý Hơn Vàng của Thẻ An Sinh Xã Hội Overtime, trả lương cứng tại nhà cho Chủ Thẻ An Sinh Xã Hội đủ điểm Hưởng Lương theo Tháng”

THẺ VIÊN HÃY LÀM VIỆC TRONG SỨC CỦA MÌNH

VÀ NHẬN THƯỞNG CÔNG ĐỨC XỨNG ĐÁNG VĂN MINH

CHỦ TỊCH OVERTIME GROUP